Epizoda 1 S1

The Detail S01E01

March 25, 2018
Epizoda 2 S1

The Detail S01E02

March 25, 2018
Epizoda 3 S1

The Detail S01E03

March 25, 2018
Epizoda 4 S1

The Detail S01E04

March 25, 2018
Epizoda 5 S1

The Detail S01E05

March 25, 2018
Epizoda 6 S1

The Detail S01E06

March 25, 2018
Epizoda 7 S1

The Detail S01E07

March 25, 2018
Epizoda 8 S1

The Detail S01E08

March 25, 2018
Epizoda 9 S1

The Detail S01E09

March 25, 2018
Epizoda 10 S1

The Detail S01E10

March 25, 2018