Epizode 1 S1

Krypton S01E01

March 15, 2018
Epizode 2 S1

Krypton S01E02

March 15, 2018
Epizode 3 S1

Krypton S01E03

March 15, 2018
Epizode 4 S1

Krypton S01E04

March 15, 2018
Epizode 5 S1

Krypton S01E05

March 15, 2018
Epizode 6 S1

Krypton S01E06

March 15, 2018
Epizode 7 S1

Krypton S01E07

March 15, 2018
Epizode 8 S1

Krypton S01E08

March 15, 2018
Epizode 9 S1

Krypton S01E09

March 15, 2018
Epizode 10 S1

Krypton S01E10

March 15, 2018
Epizode 1 S2

Krypton S02E01

March 15, 2018
Epizode 2 S2

Krypton S02E02

March 15, 2018
Epizode 3 S2

Krypton S02E03

March 15, 2018
Epizode 4 S2

Krypton S02E04

March 15, 2018
Epizode 5 S2

Krypton S02E05

March 15, 2018
Epizode 6 S2

Krypton S02E06

March 15, 2018
Epizode 7 S2

Krypton S02E07

March 15, 2018
Epizode 8 S2

Krypton S02E08

March 15, 2018
Epizode 9 S2

Krypton S02E09

March 15, 2018
Epizode 10 S2

Krypton S02E10

March 15, 2018